ტურები თქვენთვის
თბილისი - მცხეთა -გორი - კახეთი - ყაზბეგი - თბილისი
8 დღე
თბილისი-მცხეთა - გორი - კახეთი - ყაზბეგი - თბილისი
9 დღე
თბილისი -კახეთი - მცხეთა - გორი - ქუთაისი - რაჭა- თბილისი
10 დღე
თბილისი - მცხეთა - ყაზბეგი - კახეთი - გორი - ქუთაისი - ბათუმი - თბილისი
9 დღე
თბილისი - მცხეთა - ზუგდიდი - სვანეთი - ბათუმი - ქუთაისი - გორი - კახეთი - თბილისი
11 დღე